„Drogi do wolności” – Sesja popularno-naukowa

„Drogi do wolności” – Sesja popularnonaukowa

  • 11 grudnia 2019 (środa), godz. 10.00–16.00
  • dla publiczności wstęp bezpłatny, zgłoszenia poprzez formularz zapisów
  • miejsce: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
    ul. Szewska 37 Wrocław
    Sala Konferencyjna

idea sesji:
Odzyskana przez Polskę w 1989 roku suwerenność rodziła się w różnych miejscach, w Londynie, gdzie trwali Rząd i Prezydent RP na Uchodźstwie, w Maisons Laffitte, gdzie powstawała paryska „Kultura”, w Monachium, skąd nadawało radio Wolna Europa, w Nowym Jorku, gdzie wychodził „Nowy Dzienniki” oraz w Polsce, gdzie działała opozycja demokratyczna. Bez wkładu każdego z tych ośrodków i uczestniczących w ich działaniach ludzi nie byłby możliwy najpierw Sierpień roku 1980, a potem rok 1989. Wolność szła do Polski z różnych stron.

Goście i tytuły referatów:

dr Anna Cichocka Jerzy Giedroyc i „Kultura” paryska - otwarcie na Wschód

prof. dr hab. Rafał Habielski Słowo jako narzędzie polityki. Przypadek polskiej emigracji politycznej po II wojnie światowej

red. Julita Karkowska – „Nowy Dziennik” i Bolesław Wierzbiański – Polska widziana z Nowego Jorku

prof. dr hab. Konrad Tatarowski Wojna w eterze  Radio Wolna Europa jako podstawowe źródło informacji cenzurowanych w mediach PRL

mec. Jacek TaylorMówiliśmy prawdę rola obrońcy w procesach politycznych PRL

dr Grzegorz WaligóraPRL  narzucona władza i opór społeczny

______________________________________________________
Anna Cichocka – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, nauczyciel akademicki, prowadzi kancelarię radcy prawnego. Jest członkiem zarządu Instytutu Pawła Włodkowica, niezależnego ośrodka badawczego i edukacyjnego, zajmującego się historią reżimów totalitarnych i dyktatur oraz oporu wobec nich. Autorka m.in. Relacje między paryską „Kulturą” a krajem (19471973) (2008), Myśl polityczna paryskiej „Kultury” (19471975) (2003).

Rafał Habielski – prof. dr hab., historyk, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, autor m.in.: Niezłomni i nieprzejednani. Emigracyjne «Wiadomości» i ich krąg 1940–1981 (1991), Polski Londyn (2000), Jan Nowak-Jeziorański. Kurier Armii Krajowej. Redaktor Radia Wolna Europa. Polityk (2011), a także redaktor pierwszego i czwartego tomu Dokumentów i materiałów do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Zajmuje się między innymi historią prasy polskiej oraz polską emigracją po drugiej wojnie światowej.

Grzegorz Waligóra – doktor nauk humanistycznych, historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu. Zajmuje się dziejami opozycji demokratycznej w PRL. Autor m.in. książek: Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977–1981 (2006), Opozycja polityczna na Dolnym Śląsku 1975–1980 (2016). Współautor wraz z Kamilem Dworaczkiem albumu Ruch Wolność i Pokój we Wrocławiu (2016). Redaktor wraz z Łukaszem Kamińskim NSZZ Solidarność 1980–1989. t. 2–7 (2010).

Julita Karkowska – dziennikarka i publicystka w Ośrodku TVP we Wrocławiu, w styczniu 1982 roku aresztowana za zbieranie podpisów pod petycją o odwołanie stanu wojennego. Od 1984 roku na emigracji w Stanach Zjednoczonych, gdzie do roku 2011 pracowała w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, m.in. jako redaktor naczelna „Przeglądu Polskiego”, tygodniowego dodatku kulturalno-publicystycznego do „Dziennika”.

Konrad Tatarowski – prof. dr hab., wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim, publicysta, współzałożyciel „Solidarności” na Uniwersytecie Łódzkim, w stanie wojennym internowany. Od roku 1983 na emigracji, w latach 1984–1994 w Radiu Wolna Europa. Autor m.in. Światło w ciemności, Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej RWE, Aksjologia i polityka w pisarstwie i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Jacek Taylor – adwokat, obrońca w procesach politycznych w stanie wojennym (bronił m.in. Władysława Frasyniuka, Andrzeja Gwiazdę, Adama Michnika, Zofię i Zbigniewa Romaszewskich, Annę Walentynowicz, Lecha Wałęsę), uczestnik obrad Okrągłego Stołu, poseł na Sejm RP I i II kadencji, w rządzie Jerzego Buzka minister-kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Wspólnie z Markiem Walickim kierował Fundacją im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Członek Rady Kuratorów ZNiO. Przez wiele lat przyjaciel Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Konferencja popularnonaukowa „Drogi do wolności” uzyskała dofinansowanie Wrocławskiego Centrum Akademickiego – Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia w ramach programu wspierania działalności przyczyniającej się do rozwoju społeczności lokalnej, promocji nauki wśród wrocławian, wzmocnienia wizerunku Wrocławia jako miasta nauki.


Konferencja jest dofinansowana ze środków Miasta Wrocławia w ramach programu Wrocławskie Konferencje Naukowe.